Vabilo na občni zbor 2018

Vabimo vas, da se udeležite rednega letnega občnega zbora Društva ljubiteljev železnic »Železna cesta« Ljubljana, ki bo v sredo, 7. marca 2018, v prostorih društva (ob društveni maketi) v Železniškem muzeju SŽ na Parmovi 35, Ljubljana. Predviden začetek zasedanja je ob 17.00. Letošnji občni zbor je obenem tudi volilni.

Predlagan dnevni red:

  1. Otvoritev
  2. Potrditev sklepčnosti, organov zbora in predloga dnevnega reda
  3. Poročila o delu društva v letu 2017 (poročilo predsednika, blagajniško poročilo, stanje društva)
  4. Volitve predsednika in članov izvršnega odbora
  5. Program dela v letu 2018
  6. Razprava po poročilih in programu dela
  7. Sprejem novih članov
  8. Beseda gostov
  9. Razno

Vse obstoječe člane pozivamo, naj se zbora udeležijo, hkrati pa vabimo tudi vse ostale simpatizerje, ki bi se radi društvu na novo priključili.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se začetek zasedanja odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tri desetine članov.

Člani, ki še niso poravnali članarine za leto 2017, imajo možnost to storiti na občnem zboru.

V pričakovanju, da se boste letošnjega občnega zbora udeležili, vas pozdravljamo.

 

Izvršni odbor društva

Permanent link to this article: http://www.dlz.si/?p=1781