Občni zbor članov

Na podlagi 23. člena Pravilnika Društva ljubiteljev železnic “Železna cesta” Ljubljana sklicujemo občni zbor članov, ki bo v sredo, 18. junija, v prostorih društva v Železniškem muzeju SŽ na Parmovi 35, Ljubljana. Sprejem in evidentiranje prisotnih od 16.30 naprej, začetek zasedanja ob 17.00.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se začetek zasedanja odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj tri desetine članov.

Predlagan dnevni red:

1) Izvolitev organov zbora: delovni predsednik, zapisnikar, dva overovatelja

2) Poročila: poročilo predsednika, blagajnika

3) Izvolitev organov društva za obdobje 2020/21

4) Program dela v letu 2020/21 – razprava, glasovanje

5) Razno: beseda gostov, članarina, drugo

Vse obstoječe člane pozivamo, naj se zbora udeležijo.

Izvršni odbor društva

Permanent link to this article: http://www.dlz.si/?p=1991