Return to Društvo

O društvu

Ustanovitev

Na pobudo akademskega profesorja Uroša Kreka, Uroša Filipliča in Branka Kovača je bil ustanovni občni zbor Društva ljubiteljev železnic “ŽELEZNA CESTA” v mesecu februarju 1991 v prostorih Muzeja Slovenskih železnic.

Društvo se je registriralo 11. aprila 1991 v Ljubljani na Mestnem sekretariatu za notranje zadeve na podlagi takratnega Zakona o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74 in 42/86). Na občnem zboru smo sprejeli pravila društva, v katerih je bilo opredeljeno sledeče:

1.      Ime društva
2.      Znak in pečat
3.      Nameni in cilji društva
4.      Uresničevanje ciljev
5.      Pravice in dolžnosti članov društva
6.      Organizacija društva
7.      Materialno-finančno poslovanje društva

Društvo, njegovo poslanstvo in aktivnosti danes

Društvo ljubiteljev železnic “ŽELEZNA CESTA” združuje prijatelje in ljubitelje vsega v povezavi z železnico, tako pravo kot miniaturno. Med nami so ljubitelji železnice kot obstaja danes, poznavalci specifičnih detajlov v zvezi z železniškimi operacijami in infrastrukturo, ljubitelji slovenskih in tujih železnic, ljubitelji pare, starih prog ter drugi. Med nami so tudi ljubitelji, ki jih zanimajo realistični detajli maket ter modelarji, ki uživajo predvsem v vožnji miniaturnih vlakov bodisi za zabavo bodisi s sledenjem vseh pravil upravljanja s pravo železnico. Tu so tudi mojstri samogradnje, ki so izdelali svoje lastne makete in modele kot so lokomotive in vagoni v merilu H0, vrtna železnica in parni traktorji.

Naše poslanstvo je ohranjanje tehniške dediščine in širjenje zavesti oziroma popularizacija železnice vseh vrst. Zanimajo nas prava železnica danes in nekoč, ohranjanje tehniške dediščine in modelna železnica. Delo na projektih dopolnjujemo z izleti in ogledi, predavanji, prebiranjem literature, mednarodnim sodelovanjem z drugimi društvi in še čim. V več kot dveh desetletjih delovanja smo izpeljali veliko izletov, bolšjih sejmov modelne železnice, sodelovali s prijateljskimi društvi iz Slovenije in tujine, ter se predvsem posvečali našemu hobiju.

Po selitvi v bolj stalne prostore v Muzeju Slovenskih železnic leta 2011 ter predvsem od leta 2012 naprej smo po daljšem premoru osvežili naše prejšnje aktivnosti ter jim dali nov zagon. Med te spada čiščenje lokomotiv oziroma pomoč v Muzeju, modulna maketa v merilu H0 (1:87), vrtna železnica (7,25 col) in izvedba sejmov modelne železnice ob dodatnem programu, kar danes imenujemo Druženje ob sejmu modelne železnice.

Prav tako smo se lotili novih projektov, med katerimi igra zelo pomembno vlogo organizacija in izvedba dogodkov, ki železnico v vseh svojih velikostih in pogledih približuje tudi širši javnosti. Te aktivnosti izvajamo prostovoljno in jih imenujemo Dogodki v muzeju, odvijajo pa se večkrat na leto na 3. soboto v mesecu. Tako odrasli kot otroci si lahko ogledajo modulno maketo, se vozijo vrtni železnici ter uživajo v aktivnostih, ki jih občasno na dogodkih izvaja Muzej, npr. vožnja z motorizirano drezino ali celo delujoči muzejski lokomotivi.

V letu 2013 smo prvič k sodelovanju pritegnili tudi Društvo ljubiteljev železnic in železniških eksponatov Celje, ki od tedaj redno sodeluje pri javnih dogodkih ter pomaga pri njihovem načrtovanju, organizaciji, promociji in izvedbi.

Večina aktivnosti in naših srečanj se odvija v Muzeju Slovenskih železnic. Pot do nas lahko najdete v zavihku Kontakt, shema območja Muzeja, skupaj z oznakami lokacij naših aktivnosti, pa se nahaja tukaj.

Projekti in sekcije društva

Idej in projektov, ki so v bodisi v teku ali začetni fazi, je v zadnjem času kar nekaj. Mi se jih lotevamo s svežo močjo, člani in zagonom, potrebujemo pa tudi zagnane ljubitelje – nove člane!

Nekatere aktivnosti in področja dela se opravljajo pod okriljem Društva po dogovoru in po potrebi oziroma priložnostno, nekatere delovne aktivnosti in prizadevanja pa so redno koordinirani. Med najpomembnejšimi aktivnimi sekcijami so:

¤ Modulna maketa

V enem od objektov Muzeja smo v uporabo dobili prostor, v katerem stoji Društvena modulna maketa v merilu 1:87 (H0). Trenutno se tam nahaja 38 modulov v skupni dolžini 36 metrov, od tega jih je 25 metrov v uporabi v stalni postavitvi, na preostalih pa se intenzivno izvajajo obnovitvena dela ali novogradnja. Zaradi dotrajanosti in nedokončanosti nekaterih modulov v uporabi se veliko del izvaja tudi na obstoječi postavitvi, dela so se začela spomladi leta 2013.

Izkušnjo želimo polepšati tudi za naše obiskovalce, zato urejamo tudi sam prostor z maketo. Poskrbeli bi radi za postavitev podestov in ograj, s čimer bomo maketo približali predvsem otrokom. Na daljši rok se odločamo o bolj stalni tematiki makete, tako časovno kot vsebinsko, prav tako pa nas zanimajo različni načini upravljanja z maketo, npr. avtomatsko, digitalno in/ali brezžično.

¤ Vrtna železnica

Na dvorišču Muzeja tik ob razstavljeni zobati železnici smo uredili prostor in položili tire vrtne železnice s tirno širino 7,25 col (184 mm). Osnovno tirno shemo bomo letos razširili z dodatnim tirom, ki bo omogočil hkratno vožnjo več vlakov, prav tako pa nameravamo nadaljevati z olepševanjem okolice. Postavili bomo tudi remizo in nadgradili vozni park z dodatnimi in bolj kvalitetnimi potniškimi vagoni za večje udobje otrok in njihovih staršev. Dolgoročno želimo skupno dolžino tirov povečati.

¤ Ohranjanje tehniške dediščine

Po svojih močeh pomagamo Muzeju pri ohranjanju tehniške dediščine, naprimer s preiodičnim čiščenjem muzejskih lokomotiv.
Novembra 2012 smo s podjetjem Količevo Karton d. o. o. svečano podpisali pogodbo, s katero smo se zavezali, da bomo obnovili dvoosno premikalno lokomotivo Jenbach in jo vrnili v prvotno stanje. Premikalko smo januarja 2013 s pomočjo podjetja ŽGP prepeljali v prostore Muzeja, v letu 2014 pa smo začeli z obnovitvenimi deli, ki jo bodo vrnila v prvotno stanje v nekaj letih, odvisno od sredstev, ki jih bomo uspeli zbrati v ta namen.

¤ Organizacija in izvedba javnih dogodkov

Več o tem v zavihku Javni dogodki.

Včlanitev in stik z društvom

Če so vam naše aktivnosti, odprti projekti, cilji in poslanstvo blizu ali se vam zdijo zanimivi, se nam pridružite! Nove članice in člane sprejemamo z velikim veseljem. Vse o včlanitvi in prednostih članstva najdete v zavihku Včlani se. V stik z nami lahko stopite preko kontaktnega obrazca v zavihku Kontakt, tako v zvezi z včlanitvijo kot vsemi ostalimi vprašanji in temami. Na isti strani so tudi točni podatki in zemljevid naše lokacije.

Permanent link to this article: http://www.dlz.si/?page_id=26