Return to Projekti

Modulna maketa (H0)

V društvenih prostorih v objektu B (nasproti rotunde, glavne zgradbe muzeja) smo postavili društveno  modulno maketo v merilu H0 (1:87). Trenutno se tam nahaja 38 modulov v skupni dolžini okoli 36 metrov. Od tega jih je približno 25 metrov v uporabi v stalni postavitvi, ki si jo lahko ogledajo tudi obiskovalci javnih dogodkov v muzeju (koledar je tukaj). Ostali moduli so v rezervi, servisu, predelavi ali izgradnji. V letu 2017 in 2018 smo društveni vozni park dovolj izpopolnili, da je možno udobno upravljanje makete brez uporabe zasebnih ali gostujočih voznih sredstev.

Zaradi dotrajanosti in nedokončanosti nekaterih modulov trenutno v uporabi dela izvajamo tudi na obstoječi javni postavitvi. Društva danes pogosto pesti pomanjkanje podmladka oziroma svežih članov, zato se trudimo, da naše mlajše člane v to aktivnost čim bolj vključujemo in jim prepuščamo načrtovanje ter večino odločitev in izvedbe. Trenutno vsa dela vodijo sami.

Prostor z maketo je bil sveže prepleskan in opremljen z ustreznim pohištvom za hrambo in razstavo nekaterih predmetov. Nove mize in stoli v prostoru nudijo možnost srečanj članov, sprejema obiskovalcev in organizacije delavnic in predstavitev v zvezi z modelarjenjem. V ločenih prostorih imamo tudi delavnico in shrambo za materiale in nedokončane eksponate.

Maketo za oglede javnosti upravljamo ob vsakem javnem dogodku v muzeju, oziroma po dogovoru.

Permanent link to this article: http://www.dlz.si/?page_id=971