Return to Društvo

O društvu

Ustanovitev

Na pobudo treh ustanoviteljev je bil ustanovni občni zbor Društva ljubiteljev železnic “ŽELEZNA CESTA” Ljubljana februarja 1991 v prostorih Železniškega muzeja na Parmovi 35.

Društvo se je registriralo 11. aprila 1991 v Ljubljani na Mestnem sekretariatu za notranje zadeve na podlagi takratnega Zakona o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74 in 42/86). Na občnem zboru smo prvič sprejeli pravila društva in definirali njegove glavne naloge oziroma poslanstvo.

Društvo, njegovo poslanstvo in aktivnosti danes

Društvo ljubiteljev železnic “ŽELEZNA CESTA” Ljubljana združuje prijatelje in ljubitelje vsega v povezavi z železnico, tako pravo kot miniaturno. Med nami so ljubitelji železnice kot obstaja danes, poznavalci specifičnih detajlov v zvezi z železniškimi operacijami in infrastrukturo, ljubitelji slovenskih in tujih železnic, ljubitelji pare, starih prog ter drugi. Med nami so tudi ljubitelji, ki jih zanimajo realistični detajli maket ter modelarji, ki uživajo predvsem v vožnji miniaturnih vlakov bodisi za zabavo bodisi s sledenjem vseh pravil upravljanja s pravo železnico. Tu so tudi mojstri samogradnje, ki so izdelali svoje lastne makete in modele kot so lokomotive in vagoni v merilu H0 in na vrtni železnici. Najbolj nas veseli, da imamo kar nekaj mladih članov, kar je danes v društvih kot je naše žal redkost.

Naše poslanstvo je ohranjanje tehniške dediščine in širjenje zavesti oziroma popularizacija železnice vseh vrst. Zanimajo nas prava železnica danes in nekoč, ohranjanje tehniške dediščine in modelna železnica. Delo na projektih dopolnjujemo z izleti in ogledi, predavanji, prebiranjem literature in mednarodnim sodelovanjem z drugimi društvi. V več kot četrt stoletja delovanja smo izpeljali veliko izletov, bolšjih sejmov modelne železnice in sodelovali s prijateljskimi društvi in organizacijami iz Slovenije in tujine.

Po selitvi v bolj stalne prostore v Železniškem muzeju leta 2011 smo po obdobju stagnacije osvežili naše nekdanje aktivnosti ter se lotili novih. Med drugim smo se aktivno ukvarjali z društveno modulno maketo, izvedbami sejmov modelne železnice in s sodelovanjem in organizacijo drugih javnih prireditev. Uspešno smo tudi izpeljali projekt izgradnje prve neprofitne vrtne železnice v Sloveniji z namenom trajne uporabe in jo predali Slovenskim železnicam v uporabo in nadaljnji razvoj.

Pot do nas lahko najdete v zavihku Kontakt, shema območja Muzeja, skupaj z oznakami lokacij naših aktivnosti, pa se nahaja tukaj.

Projekti društva

Nekatere aktivnosti in področja dela se organizirajo po dogovoru oziroma priložnostno, druge delovne aktivnosti in prizadevanja pa so redno koordinirani. Med najpomembnejšimi odprtimi ali že izpeljanimi projekti društva so:

¤ Modulna maketa

V objektu B (stavba nasproti rotunde oziroma glavnega vhoda muzeja) smo od muzeja v uporabo dobili prostore, v katerih stoji društvena modulna maketa v merilu 1:87 (H0). Tam se je nahajalo 38 modulov v skupni dolžini 36 metrov, od tega okoli 25 metrov v uporabi v stalni postavitvi. Na nekaterih modulih, tudi v aktivni postavitvi, se je intenzivno izvajalo dela, ki so jih vodili naši mladi člani. Maketo smo za oglede javnosti upravljali ob vsakem javnem dogodku v muzeju. Po spremembah usmeritev vodstva muzeja smo bili leta 2020 maketo žal primorani podreti.

¤ Sodelovanje in organizacija javnih dogodkov

Več o tem v zavihku Javni dogodki.

¤ Vrtna železnica

Ob rotundi muzeja pri kompoziciji zobate železnice smo uredili prostor in položili tire vrtne železnice s tirnima širinama 7,25 in 5 col (184 in 127 mm) v skupni dolžini okoli 130 m. Ta železnica je prva vrtna železnica v Sloveniji, ki je bila trajno postavljena in ki ni namenjena zasebni profitni dejavnosti. Na vrtni železnici smo v začetnih letih izvajali vožnje na javnih dogodkih v muzeju,  kasneje pa smo jo predali Slovenskim železnicam, ki sedaj s progo upravlja in jo postopno nadgrajuje.

¤ Ohranjanje tehniške dediščine

Novembra 2012 smo s podjetjem Količevo Karton d. o. o. svečano podpisali pogodbo, s katero smo se zavezali, da bomo obnovili dvoosno premikalno lokomotivo Jenbach in jo vrnili v prvotno stanje. Premikalko smo januarja 2013 s pomočjo podjetja ŽGP ob strokovni podpori muzeja prepeljali v prostore muzeja.

Permanent link to this article: https://www.dlz.si/?page_id=26