Return to Projekti

Modulna maketa (H0)

V društvenih prostorih v objektu B (nasproti rotunde, glavne zgradbe muzeja) smo postavili društveno  modulno maketo v merilu H0 (1:87), kjer smo gostili 38 modulov v skupni dolžini okoli 36 metrov. Od tega jih je bilo približno 25 metrov v uporabi v stalni postavitvi, ki je bila na ogled v sklopu javnih dogodkov v muzeju (koledar je tukaj). Ostali moduli so bili v rezervi, servisu, predelavi ali izgradnji. V letu 2017 in 2018 smo društveni vozni park dovolj izpopolnili, da je bilo možno udobno upravljanje makete brez uporabe zasebnih ali gostujočih voznih sredstev.

Društva danes pogosto pesti pomanjkanje podmladka oziroma svežih članov, zato smo se trudili, da naše mlajše člane v aktivnosti na maketi čim bolj vključujemo in jim prepuščamo načrtovanje ter večino odločitev in izvedbe. Vsa dela so vodili sami.

Prostor z maketo je bil sveže prepleskan in opremljen z ustreznim pohištvom za hrambo in razstavo nekaterih predmetov. Nove mize in stoli v prostoru so nudili možnost srečanj članov, sprejema obiskovalcev in organizacije delavnic in predstavitev v zvezi z modelarjenjem. V ločenih prostorih smo imeli tudi delavnico in shrambo za materiale in nedokončane eksponate.

Maketo smo za oglede javnosti upravljali ob vsakem javnem dogodku v muzeju, oziroma po dogovoru.

Leta 2020 smo maketo na željo vodstva muzeja zaradi drugih načrtov  razdrli in prostor povsem izpraznili.

Permanent link to this article: https://www.dlz.si/?page_id=971